Kontakt

N.I.K. Slovakia spol. s r.o.
cestovná kancelária
Vajnorská 34
831 03 Bratislava 3

IČO:
35735597
IČ DPH:
2020251838
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16264/B
Tel:
+421/(0)2/44635141
Mobil:
+421/(0)903 463 863

Email:
nik-slovakia1@nik-slovakia.sk
Web:
www.nikslovakia.com