Kontakt

N.I.K. Slovakia spol. s r.o.
cestovná kancelária
Vajnorská 34
831 03 Bratislava 3
IČO: 35735597
IČ DPH: 2020251838
Tel:: +421/(0)2/44635141
Mobil: +421/(0)903 463 863
Web: www.nikslovakia.com
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16264/B